Den psykologiske ordbog

Her finder du vigtige definitioner på begreber og udtryk, som du støder ind i når du læser artiklerne på dette website. Det er oftest begreber der knytter sig til den humanistiske og transpersonlige psykologi og her især psykosyntesen.
Teksterne er udarbejdet af undertegnede og jeg bliver taknemmelig for korrektioner, hvis du finder fejl eller behov for uddybninger.
Når du læser artiklerne så kig efter et (?) Det er et link til en forklaring i ordbogen.

God læsning - Kenneth Sørensen


Dét opslåede ord
Empati
  Betydning
Roberto Assagioli definerer empati på følgende måde:

”Empati. Uanset ens intellektuelle forståelse, er en ægte, eksistentiel forståelse (af et andet menneske) ikke mulig uden empati, det vil sige, at projicere sin bevidsthed ind i et andet væsens. Dens udvikling og anvendelse kræver en holdning af upersonlighed og selvforglemmelse. Det kan opnås ved aktivt at opvække, eller lade sig gennemtrænge af en dyb menneskelig interesse for den person, man har en vilje til at forstå. Det betyder at nærme sig ham eller hende med sympati, med respekt, og endog medbeundring, som et ”Du” og på den måde etablere et dybere indre forhold.

Denne fremgangsmåde kan uddybes indtil den bliver først en levende kontakt og derefter en forbigående eller midlertidig identifikation. Man kan forestille sig, at man er blevet– at man er – denne person. Man kan forsøge at forstå vedkommendes tanker og følelser, samt se sig i forskellige omgivelser og situationer og derpå fremkalde personens mentale og emotionelle reaktioner på dem. En sådan empati bliver gjort mulig af den menneskelige naturs faktuelle og fundamentale enhed, der eksisterer neden under, og på trods af alle individuelle og gruppe forskelle. I hver og en af os er der potentielt alle menneskets elementer og kvaliteter, kimen til alle dyder og laster. I hver og en af os er der en potentiel forbryder, helgen eller helt. Det er et spørgsmål om forskellig udvikling, vurdering, valg, kontrol og udtryksmåde.

Empatisk træning hjælper ikke kun en til at opnå en sand forståelse af andre, men bidrager også til en mere favnende menneskelighed. Den giver en indsigt i den menneskelige naturs vidunder og mysterium, hvori der findes så mange og kontrasterende elementer side om side. Godhedens kerne og mulighederne for forandring eksisterer i forbryderen, lige såvel som svaghederne, ufuldkommenhederne og de primitive drifter kan findes i alle store mennesker. Vi bliver opmærksomme på de konflikter, der foregår inden i begge disse ekstreme menneskelige typer og i alle de mellemliggende, og på den lidelse, den afstedkommer. Vi genkender og ser lighederne til vores egen. På den måde bliver vi foranlediget til at droppe den normale tilbøjelighed til at dømme andre. I stedet gennemtrænges vi af en fornemmelse af medfølelse, fællesskab og solidaritet.”
"... empati, er evnen til at trænge ind under huden på andre ved hjælp af den intuitive forestilling, og blive klar over de virkninger vores ord og handlinger kan skabe."

Roberto Assagioli, Act of Will, s. 88-89, 155

Eksistentiel krise
"En af de vigtige forklaringer til at Selvet vender tilbage til værdighed er den utrolige søgen efter selv-identitet. Førhen tog et menneske sig så at sige for givet. Han accepterede sig som han var, eller oftere, han identificerede sig selv med den gruppe han tilhørte: familien, klanen, stammen, klassen, nationen – eller, hvis han var religiøs, med et eller andet stort væsen eller med Gud.

Men i vores tid, der meget vel kan være en tid i stor krise, da falder alle disse identifikationer bort og individet kastes tilbage i sig selv. Det forundrer ham for han ved ikke hvem han er og det er hovedårsagen til denne udbredte ”eksistentielle pine.” Denne søgen bringer ofte mennesker ind i en helt ny type af identifikationer – med midlertidige grupper, deres seksualitet, arbejde, hobby osv. Men før eller senere vil disse identifikationer falde bort og krisen vender tilbage. Vejen ud af krisen findes gennem undersøgelsen og opdagelsen af hvem vi er, gennem oplevelsen af det personlige selvs bevidsthed der er uafhængig af alle identifikationer og i en videre betydning af dette selv, som en refleksion af det transpersonlige Selv.

Kilde: Roberto Assagioli i artiklen Sjælens genkomst i den moderne psykologi

Ekstrovert
Se introvert

  Empati
Roberto Assagioli definerer empati på følgende måde:

”Empati. Uanset ens intellektuelle forståelse, er en ægte, eksistentiel forståelse (af et andet menneske) ikke mulig uden empati, det vil sige, at projicere sin bevidsthed ind i et andet væsens. Dens udvikling og anvendelse kræver en holdning af upersonlighed og selvforglemmelse. Det kan opnås ved aktivt at opvække, eller lade sig gennemtrænge af en dyb menneskelig interesse for den person, man har en vilje til at forstå. Det betyder at nærme sig ham eller hende med sympati, med respekt, og endog medbeundring, som et ”Du” og på den måde etablere et dybere indre forhold.

Denne fremgangsmåde kan uddybes indtil den bliver først en levende kontakt og derefter en forbigående eller midlertidig identifikation. Man kan forestille sig, at man er blevet– at man er – denne person. Man kan forsøge at forstå vedkommendes tanker og følelser, samt se sig i forskellige omgivelser og situationer og derpå fremkalde personens mentale og emotionelle reaktioner på dem. En sådan empati bliver gjort mulig af den menneskelige naturs faktuelle og fundamentale enhed, der eksisterer neden under, og på trods af alle individuelle og gruppe forskelle. I hver og en af os er der potentielt alle menneskets elementer og kvaliteter, kimen til alle dyder og laster. I hver og en af os er der en potentiel forbryder, helgen eller helt. Det er et spørgsmål om forskellig udvikling, vurdering, valg, kontrol og udtryksmåde.

Empatisk træning hjælper ikke kun en til at opnå en sand forståelse af andre, men bidrager også til en mere favnende menneskelighed. Den giver en indsigt i den menneskelige naturs vidunder og mysterium, hvori der findes så mange og kontrasterende elementer side om side. Godhedens kerne og mulighederne for forandring eksisterer i forbryderen, lige såvel som svaghederne, ufuldkommenhederne og de primitive drifter kan findes i alle store mennesker. Vi bliver opmærksomme på de konflikter, der foregår inden i begge disse ekstreme menneskelige typer og i alle de mellemliggende, og på den lidelse, den afstedkommer. Vi genkender og ser lighederne til vores egen. På den måde bliver vi foranlediget til at droppe den normale tilbøjelighed til at dømme andre. I stedet gennemtrænges vi af en fornemmelse af medfølelse, fællesskab og solidaritet.”
"... empati, er evnen til at trænge ind under huden på andre ved hjælp af den intuitive forestilling, og blive klar over de virkninger vores ord og handlinger kan skabe."

Roberto Assagioli, Act of Will, s. 88-89, 155

Erhvervsmeditation
Erhvervslivet bliver i disse år i stadig større grad opmærksom på meditationens kompetanceudviklende dimensioner. Meditation er i en erhvervssammenhæng i sær effektiv i forhold til at reducere stress, skabe et stærkt fokus, bedre koncentrationen og skabe et indre dynamisk center af væren.
Kentaur Træning har i mange år specialiseret sig i meditation og afholder løbende kurser i erhvervsmeditation. Læs mere her:Kurser i meditation
Vil du læse mere om meditation gå da til: Dynamisk meditation


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

© Artikler fra www.psykosyntese.dk må distribueres videre via e-mail og udprintes uden forfatterens tilladelse. Anden brug, herunder print i medier, visning på andre websites og anden form for distribution, eller brug af denne artikel, eller dele heraf, kræver ophavsretindehaverens tilladelse.

Kentaur Træning, Tomsgårdsvej 61. 2. tv. 2400 København, NV Tlf. 3811 6620 E-mail: info@psykosyntese.dk web: www.psykosyntese.dk