Træning af viljen

Træning af viljen ( 10 af 14 )


Viljen er i følge psykosyntesen den vigtigste psykologiske funktion, da den har til opgave at lede og dirigere alle de andre psykologiske funktioner og kræfter. Assagioli giver i denne artikel en dybtgående beskrivelse af dens natur og udvikling


Den íntelligente vilje

Som det er blevet understreget, er viljestyrke alene ikke nok. Viljen må også være intelligent og behændig. Før man begynder at foretage ydre handlinger, som viser synlige resultater, må viljen først virke indeni; i sindet , og derfra influere de forskellige kræfter, der spiller inden i os.

Moderne psykologi har vist, at vi ikke kan udføre den simpleste frivillige handling, f.eks. bevægelse af en muskel, medmindre billedet af bevægelsen først er blevet vækket. Den har også vist, at hvis viljen stiller sig i opposition til andre psykologiske kræfter og mentale aktiviteter som forestillinger, følelser og drifter, vil den ofte blive overmandet. Dens sande funktion er at lede, stimulere og regulere aktiviteterne i de forskellige aspekter af vort væsen, så de kan lede os til det mål, der er forudbestemt af os.

Hvis man ønsker at opnå succes i livet, må man kende de vigtigste kendsgerninger og love, der vedrører vort væsens vidunderlige mekanisme og de love der regulerer den. Den uvidenhed, der hersker på dette område, selv blandt veluddannede, er stor, og der begås konstant alvorlige fejltagelser. Elementære psykologiske love brydes, og absurde metoder anvendes. Nogle prøver at opnå deres mål ved voldsomme viljesanstrengelser uden at sikre samarbejdet med de andre psykologiske funktioner. Mange, der mangler ansvarsfølelse, eller har en fejlagtig frygt for konsekvenserne af ”undertrykkelse”, giver frie tøjler til deres drifter, med det samme resultat som hvis de tillod sig selv at blive kørt rundt i en bil uden at bruge styret. Denne måde at leve på er primitiv, og resulterer i et enormt spild af kræfter, efterfulgt af udmattelse, nervøse og psykologiske forstyrrelser og endog – i et antal tilfælde – kriminalitet og selvmord.

Det er indlysende, at man bør kende den psykologiske verden i hvilken og over hvilken, viljen skal agere; hvilke elementer den verden består af, hvilke kræfter der er aktive i den, de love der regulerer den, og de mest praktiske og effektive midler til at opnå de ønskede resultater. Der er ingen grund til at miste modet over for en sådan opgave. Det er ikke så svært, som det først synes. Det indebærer en erhvervelse af en simpel og klar viden, som kan opnås af enhver.

Da det ikke er nødvendigt for en chauffør at forstå svære teorier om avanceret mekanik. Ligeledes er det ikke nødvendigt for en person, som ønsker at opnå herredømmet over sig selv, at kende de psykologiske kræfters inderste natur, eller at være en avanceret filosof. Det er nok for ham at blive gjort bekendt med de vigtigste fakta og love inden for psykologi, som tjener et praktisk formål for ham.


 
Side : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | næste
© Artikler fra www.psykosyntese.dk må distribueres videre via e-mail og udprintes uden forfatterens tilladelse. Anden brug, herunder print i medier, visning på andre websites og anden form for distribution, eller brug af denne artikel, eller dele heraf, kræver ophavsretindehaverens tilladelse.

Kentaur Træning, Tomsgårdsvej 61. 2. tv. 2400 København, NV Tlf. 3811 6620 E-mail: info@psykosyntese.dk web: www.psykosyntese.dk