Psykosyntese som udviklingsredskab

Psykosyntesen som udviklingsredskab ( 1 af 7 )


"Verden bliver aldrig bedre end de mennesker der befolker den og de følelser og tanker de udtrykker i dagligdagen. Den afgørende udfordring bliver at lære mennesker at håndtere deres sårede indre børn og komplekser, og først og fremmest at starte med sig selv." Denne erkendelse blev et vendepunkt i mit liv.

Psykosyntesen som udviklingsredskab


Tip: Udprint via printikon på højremenuen.

Kviklinks til artiklens overskrifter:

Når meditation ikke er nok
Mødet med psykosyntesen og børnene
Delpersonligheder og det indre barn
Samtale med det indre barn
Det daglige arbejde med disidentifikation
Hvordan vi bliver os selv gennem fire faser


Af Kenneth Sørensen

Jeg har i knap 10 år været interesseret i Roberto Assagiolis psykosyntese . Det var dog først efter en større eksistentiel krise i begyndelsen af det nye årtusinde, at behovet for at uddanne mig til psykosynteseterapeut for alvor meldte sig. Den erkendelse som banede vejen for den beslutning var opdagelsen af, at jeg selv og mine omgivelser i forbløffende grad var styret af helt »banale« følelsesmønstre.
Det på trods af regelmæssig meditation gennem mange år og intensive filosofiske studier. Man kan også sige, at det var en opdagelse af den afgrundsdybe forskel mellem intellektuel teori og levet praksis, som med stor virkning rev illusionens forhæng fra mine øjne.
Opvågningen var smertefuld og skuffelsen dyb. For hvordan kunne vi opføre sig som om »helt almindelige mennesker«? Havde vi ikke netop grinet af og lagt afstand til især det politiske miljø, med alle dets magtkampe og intriger. Var verden netop ikke af lave, fordi landet og verden savnede politisk lederskab af mænd og kvinder der kunne »walk the talk«?
Men en ting er højstemte analyser noget andet er håndtering af dybe følelsesmæssige sår, der springer op, når virkeligheden begynder at kradse hårdt. Jeg vil ikke her gå nærmere ind i de endeløse blændværk, der rullede sig op for mine øjne med forbløffende klarhed, men blot fastslå min hovedkonklusion. Jeg selv og mine omgivelser havde identificeret os med fine filosofiske begreber uden at der var følelsesmæssigt belæg for dem.
Vi havde forvekslet intellektuel ekspertise med praktisk kunnen. Kort sagt: Vi var en samling middelmådige bønder i ridderrustning.

Det vanskelige følelsesliv

Da den værste skuffelse og afsky havde lagt sig og realismens kølige vinde havde gjort sin velgørende virkning kom selvransagelsens stund. »En bonde i ridderrustning, det er da ikke så ringe endda.« Bonden er et godt symbol på praktisk kunnen. Ridderrustningen et tydeligt symbol på den aspiration, der trods alt levede i hjertet på mig selv og mine omgivelser. Det er vidnesbyrdet om noget højere og bedre, som kaldte på min sjæl – men som jeg desværre ikke kunne aktualisere … endnu.
Var det jeg oplevede ikke en ganske almenmenneskelig erfaring? Hvor mange idealistiske mennesker har netop ikke fået sønderrevet deres idealer på følelseslivets skær. Med et langstrakt suk, der udfoldede sig gennem flere måneder udkrystalliserede sig en bærende ide, der var så banal som nogen ide kan være, men som ikke desto mindre trængte sig på som en uimodsigelig sandhed. Ideen kan formuleres i følgende udsagn: »Verden bliver aldrig bedre end de mennesker der befolker den og de følelser og tanker de udtrykker i dagligdagen. Den afgørende udfordring bliver at lære mennesker at håndtere deres sårede indre børn og komplekser, og først og fremmest at starte med sig selv.«
Den ide var på ingen måde ny for mig. Den var faktisk så genkendelig og indlysende, at jeg ikke havde tænkt nærmere over de dybere implikationer der lå i sætningen … at starte med sig selv.
Jeg havde i mange år vidst dette udsagn var sandt. Fra 1989-1991 afsluttede jeg en psykoterapeutisk uddannelse , og jeg havde siden da arbejdet fokuseret på at forædle min karakter, så hvad havde ændret sig?
Svaret står klart i dag: min holdning til følelseslivet.


 
Side : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | næste
© Artikler fra www.psykosyntese.dk må distribueres videre via e-mail og udprintes uden forfatterens tilladelse. Anden brug, herunder print i medier, visning på andre websites og anden form for distribution, eller brug af denne artikel, eller dele heraf, kræver ophavsretindehaverens tilladelse.

Kentaur Træning, Tomsgårdsvej 61. 2. tv. 2400 København, NV Tlf. 3811 6620 E-mail: info@psykosyntese.dk web: www.psykosyntese.dk